حفاری نفت و گاز

Untitled - 10کاربرد هیدروکلوئیدها در حفاری چاه‎های نفتی و گازی
مصرف در: سیالات حفر، سیالات شکست و غیره.
دلیل مصرف: کاهش اصطحکاک و افزایش نفوذپذیری، کاهش اتلاف آب و سیال، روان‎کننده و خنک‎کننده سرمته‎های حفاری، مهارکننده شیل و حامل ذرات جامد، بهبود ویسکوزیته و پایداری حرارتی.