بسته‎بندی

بسته‎بندی صمغصمغ‎ها به‎شکل پودری در اوزان ۲۵ گرمی و ۵۰ گرمی و در قوطی‎های پلمپ‎دار دارویی بسته‎بندی و عرضه می‎گردند.